A-vitamin og graviditet

 

A-vitamin – graviditet

Ligesom A-vitaminmangel øges risikoen for medfødte misdannelser ved indtagelse af for store doser af A-vitamin under såvel graviditeten som amning.

Sundhedsministeret følger anbefalingerne fra Nordic Nutrition Recommendations, hvor den anbefalede daglige indtagelse af A-vitamin for hhv. gravide og ammende er:

  • Fertile kvinder: 800 RE
  • Gravide kvinder: 800 RE
  • Ammende kvinder: 1200 RE

Det daglige anbefalede indtag af A-vitamin angives i retinol-ækvivalenter (RE).

1 μg retinol = 1 RE
(1 mikrogram retinol = 1 retinolækvivalent)

 
Det er det vigtigt, at gravide og ammende følger de anbefalede doser.

Se hvor meget A-vitamin, der findes i forskellige fødevarer

 
I det hele taget anbefales det at undgå lever, levertran og tilskud af A-vitamin, da det kan indeholde høje koncentrationer af A-vitamin, som øger risikoen for fostermisdannelse. Dog kan du fortsætte med at tage en almindelig mulitivtamintablet til gravide, da disse er fremstillet med et meget lavt niveau af A-vitamin.

Husk på, at en multivitamintablet til gravide er konstueret til at dække behovet for vitaminer og mineraler hos gravide og kvinder der planlægger graviditet!

Som Næringsrådet konkluderer:

Det er veldokumenteret, at en høj indtagelse af A-vitamin (som retinol og retinsyre) i den perikonceptionelle periode kan give misdannelser hos fosteret. Man kan diskutere, om formodningen om den lave tærskel (3.000 μg retinolækvivalenter svarende til omkring 4 gange anbefalet daglig tilførsel) for det teksiske niveau af A-vitamin er forrekt. Formodningen bygger på et enkeltstårende prospektivt studie, og kun nye prospektive studier vil bidrage til en egentliglig afklaring. Det synes rimeligt at antage en forsigtig holdning, der kommer til udtryk ved de nugældende anbefalinger om ikke at spise lever, paté, levertran eller tilskud med A-vitamin ud over et almindeligt mulitivitamin-mineraltilskud.

Kilde:

Næringsrådet: “Kost til Gravide: Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet“. Udgivet i 2005.

Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activityMultivitamin for gravide

Før og under graviditeten har kvinden generelt et større behov for vitamin og mineraler.

Det gælder dog ikke for A-vitamin, hvor en for stor dosis øger risikoen for fosterskader. Derfor indeholder multivitamin for gravide mindre mængder af A-vitamin end andre mulitivitamin-produkter.


Anbefalede produkterA-vitamin.dk | Disclaimer

Informationen på denne side kan udelukkende anvendes til informationsmæssige formål og erstatter ikke professionel rådgivning eller lægekonsultation

© Copyright www.a-vitamin.dk 2014